Rida till häst på el Camino?

Att rida till häst på Caminon gäller också som kvalifikation för att få sitt intyg. Precis som vid vandring till fots så måste minst 100 kilometer tillryggaläggas fram till Santiago längs en av lederna.

Länkar till engelskspråkig sajt om ridning på Caminon finns här och en annan, spansk sajt finns här (öppna i Google Chrome för att få den översatt till engelska.)